METAFORA FENOMENINI MILLIY MADANIYATNING IN’IKOSI SIFATIDA TADQIQ ETISHNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI VA TARJIMADA QAYTA YARATISH MUAMMOLARI

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]