Konferensiya o'tkazilgan (15.06.2020 @ 10:00)

Konferensiya xususiyatlari

110 ishtirokchilar
Ishtirok etish bepul
Interaktiv muhit
Sertifikat beriladi
Ochiq auditoriya
Platformada chop etiladi

Ishtirokchilar

Abdiyev Akmal Urakbayevich

Alisher Navo’i Tashkent State University of the Uzbek Language and Literature
aabdiyev@navoiy-uni.uz

THE PECULIARITIES OF TRANSLATION IN INTERCULTURAL COMMUNICATION (VIDEO)

THE PECULIARITIES OF TRANSLATION IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

Abdiyeva Saida Irisovna

Mustaqil izlanuvchi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
a.sayida@yahoo.com

AKT TERMINLARI INTERNATSIONAL LEKSIKA SIFATIDA(VIDEO)

AKT TERMINLARI INTERNATSIONAL LEKSIKA SIFATIDA

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
anilufar@navoiy-uni.uz

O‘ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSINING MORFOLOGIK ANNOTATSIYASI(VIDEO)

O‘ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSINING MORFOLOGIK ANNOTATSIYASI

Abduxalikov Kalmaxan Abdumalik o‘g‘li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti 4-bosqich talabasi
kalmaxan_geo@mail.ru

PARKENT TUMANINING ZIYORAT TURISTIK VA MADANIY-TARIXIY OBYEKTLARI(VIDEO)

PARKENT TUMANINING ZIYORAT TURISTIK VA MADANIY-TARIXIY OBYEKTLARI

Ahmet AKALIN

RTÜK Expert – PhD Candidate, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Ankara University, Turkey
ahmetakalin@gmail.com

"Culture" in the Eleventh Five-Year Development Plan of the Republic of Turkey

Akhundjanova Arofat Sunnatullayevna

4th year student of Theory and Practice of Translation Faculty,
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
a.s.arofat.1998@gamil.com

CROSS-CULTURAL INVESTIGATION ON DECODING LINGUISTIC MARKERS (VIDEO)

CROSS-CULTURAL INVESTIGATION ON DECODING LINGUISTIC MARKERS

Alimov Beruniy Sultonovich

O’zbekiston davlat jahon tillari
universiteti dotsenti
beruniyalimov@gmail.com

TURIZM MAHSULOTLARI TARG’IBOTI VA MAMLAKAT IMIJINING HAMOHANGLIGI MASALASI

Alimova Dilzoda Ikromovna

1st year student of Philology faculty,
Uzbekistan State World Languages University
alimova.dilzoda@gmail.com

CONTRIBUTIONS OF TOURISM TO THE DEVELOPMENT OF REGIONS IN UZBEKISTAN

Aripov Maxamadjon Po‘latboyevich

Sharq filologiyasi fakulteti, Turkiy tillar kafedrasi o’qituvchisi,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
muhammadjon.aripov.84@mail.ru

TURKCHA TILAK VA OLQISHLARDAGI LINGVOMADANIY BIRLIKLAR TADQIQI

Atashikova Nilufar Anarmatovna

Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi
atashikova79@mail.ru

TEACHING ESP AND BUSINESS ENGLISH (VIDEO)

TEACHING ESP AND BUSINESS ENGLISH

Dana Kamilla Anvarovna

Доктор философии (PhD),
Преподаватель кафедры «китайского языка и литературы»
Ташкентский государственный университет востоковедения
prs_186@list.ruprs_186@list.ru

ПЕРЕДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ПО ТУРИЗМУ С РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (Видeoмaтepиaл)

ПЕРЕДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ПО ТУРИЗМУ С РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Elova Dilrabo Qudratullayevna

Mustaqil tadqiqodchi,
A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti
elovad18@gmail.com

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ergasheva Madina Toyir qizi

Student of Double Degree Master’s Program “Travel Management And Tourism Guidance”
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature & Ankara Haci Bayram Veli University

TOURISM AND EDUCATION: INTERACTION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ermatova Durdona Zafarovna

3rd year student of Theory and Practice of Translation Faculty,
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
durdonaxon97@gmail.com

LINGUACULTURAL SPECIFICITY OF CONCEPTS “LOVE/MUHABBAT” IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES (VIDEO)

LINGUACULTURAL SPECIFICITY OF CONCEPTS “LOVE/MUHABBAT” IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Isamuxamedova Madina Ibragimovna

Преподаватель,
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы
madinaisa@navoiy-uni.uz

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ЭЛЕМЕНТЫ И ПОДХОДЫ (Видeoмaтepиaл)

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ЭЛЕМЕНТЫ И ПОДХОДЫ

Ismailova Laylo Xondamirovna

“Xorijiy tillari” kafedrasi ingliz tili o’qituvchisi,
A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti
laylohonismailova@gmail.com

MILLIY TURIZMGA OID REKLAMALARDA TIL VA MADANIYAT UYG’UNLIGINING AKS ETISHI(VIDEO)

MILLIY TURIZMGA OID REKLAMALARDA TIL VA MADANIYAT UYG’UNLIGINING AKS ETISHI

Kamaliyeva Alsu Minneaxmetovna

Доктор филологических наук, доцент кафедры «Современные тюркские языки и литературы»
Бартынский университет (Турция)
akema@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ (Видeoмaтepиaл)

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

Kayumova Venera Favarisovna

Кандидат филологических наук, доцент Научный и литературный редактор,
Электронный научно-методический журнал «Иностранные языки в Узбекистане» (fledu.uz)
venerakayumova@mail.ru

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Khojaeva Malika Nosirjonovna

ESL teacher,
Tashkent State University of Uzbek language and literature
malikakhojaeva1@gmail.com

THE FEATURES OF TOURISM DISCOURSE GENRES (VIDEO)

THE FEATURES OF TOURISM DISCOURSE GENRES

Kolobov Oleg Alekseyevich

Доктор исторических наук, профессор
Профессор кафедры мировой дипломатии и международного права ИМОМИ ННГУ
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, Российская Федерация.
dipin2012@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВО СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ТРАДИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ (Видeoмaтepиaл)

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВО СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ТРАДИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ

Kolobova Svetlana Anatolevna

Доктор политических наук, доцент
Профессор кафедры международных отношений и политологии НГЛУ
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, г. Нижний Новгород, Российская Федерация
dipin2012@mail.ru

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (Видeoмaтepиaл)

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Lola Boygucheva

Teacher,
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
lolaboyguchova@gmail.com

THE USAGE OF CORPUS IN DISCOURSE RESEARCH (VIDEO)

THE USAGE OF CORPUS IN DISCOURSE RESEARCH

Luiz Seiti

PhD.Candidate,
Eqrem Çabej University Gjirokastër, Department of Foreign Languages
lseiti@uogj.edu.al

CHALLENGES OF ENGLISH FOR TOURISM PURPOSES IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Mavlonova Mavluda Davurovna

Katta o`qituvchi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
mavludamavlonova@mail.ru

AKT TERMINLARI INTERNATSIONAL LEKSIKA SIFATIDA(VIDEO)

AKT TERMINLARI INTERNATSIONAL LEKSIKA SIFATIDA

Maxamadtoirova Adiba Botir qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Xitoy tili va adabiyoti kafedrasi
maxamadtoirov@mail.ru

XITOY TILIDA QIYOSLASH MAZMUNIDAGI GAPLARDA DARAJANING O‘ZGARISHI MASALASI (Turizm terminlari misolida)

Melieva Sabina Gulomovna

English language instructor,
Yeoju Technical Institute in Tashkent
sabinamelieva95@gmail.com

INTERTEXT AS A FRAME STRUCTURE (VIDEO)

INTERTEXT AS A FRAME STRUCTURE

Mirkhamidova Umida Akhmad kizi

3rd year student of Uzbek-English translation faculty,
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
umidamirkhamidova97@mail.ru

TRANSLATION PROBLEMS OF MENUS IN GASTRONOMIC TOURISM (VIDEO)

TRANSLATION PROBLEMS OF MENUS IN GASTRONOMIC TOURISM

Mirzaaliyeva Shahodat Mirzanazarovna

Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari,
Toshkent viloyati Qibray tumani Chingeldi maishiy xizmat Kasb-hunar kolleji
shahodat2020@gmail.com

ZIYORАT TURIZMINI RIVOJLАNTIRISHNING ZАMONАVIY OMILLАRIGА DOIR (VIDEO)

ZIYORАT TURIZMINI RIVOJLАNTIRISHNING ZАMONАVIY OMILLАRIGА DOIR

Nasirova Saodat Abdullayevna

PhD, assotiated professor,
Uzbekistan, Tashkent State University of Oriental Studies
saodat888@mail.ru

UZBEK-CHINESE DIPLOMATIC RELATIONS AS THE BASIS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Normurodova Nozliya Zarilovna

Кандидат филологических наук, доцент
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им.А.Наваи
nozliyanormurodova1@gmail.com
normurodovanozliya@navoiy-uni.uz

КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ В СВЕТЕ КОГНИТИВНОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ ПРОПОЗИЦИИ: НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, МЫШЛЕНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА

Nu’monova Dilafruz Mohirjon qizi

Filologiya fakulteti “O‘zbek tili” yo‘nalishi talabasi,
Namangan davlat universiteti
@mdn0205 (telegram)

“RUHLAR ISYONI” DOSTONINING LINGVOSTATISTIK TADQIQI

Nuradullayev Nurbek Zafar o’gli

Student of Double Degree Master’s Program “Travel Management and Tourism Guidance”
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature & Ankara Haci Bayram Veli University

THE CONCEPTION AND MAIN PRINCIPLES OF CONTEMPORARY TOURISM (VIDEO)

THE CONCEPTION AND MAIN PRINCIPLES OF CONTEMPORARY TOURISM

Rajabov Mahmud Panji o‘g‘li

O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish fakulteti talabasi,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
mahmudrajabov2809@gmail.com

TA’LIMIY KORPUSNING TILNI LINGVISTIK MODELLASHTIRISHDAGI O‘RNI (VIDEO)

TA’LIMIY KORPUSNING TILNI LINGVISTIK MODELLASHTIRISHDAGI O‘RNI

Raxmatullayeva Dilrabo Alimjanovna

“Ingliz tili aspektlari nazariyasi 1” kafedrasi o`qituvchisi,
O`zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

dilyahanim707@gmail.com

 

INGLIZ VA O`ZBEK TILIDA OILA VA HAYOTGA OID MAQOLLARNING TARJIMADAGI LINGVOMADANIY HUSUSIYATLARI

Rizaeva Khurshida Ravshanovna

3th year student of Theory and Practice of Translation Faculty
Alisher Navoi Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
rizayevaxurshida5@gamil.com

LINGUOCULTUROLOGICAL PROBLEMS OF TRANSLATION

LINGUOCULTUROLOGICAL PROBLEMS OF TRANSLATION

Salixova Nasiba Ibadullayevna

Старший преподаватель кафедры методики преподавания английского языка
Узбекский государственный университет мировых языков
nasitun@mail.ru

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКА (Видeoмaтepиaл)

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКА

Sayfullayev Anvar

PhD,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

TARJIMONNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASI(VIDEO)

TARJIMONNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASI

Shpres Delija

Professor Dr.of Tirana University
Faculty of Foreign Languages
delija.sh@gmail.com

CHALLENGES OF ENGLISH FOR TOURISM PURPOSES IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Sultanova Shahnoza Akmal qizi

Ingliz tili o’qituvchisi,
A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti
sultanova.shaxnoz0908@gmail.com

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

To'xtasinov Ilxomjon Madaminovich

Доктор педагогических наук, профессор Самаркандского государственного института иностранных языков

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Valieva Noiba Abbosxanovna

O’qituvchi,
TDShU huzuridagi Konfutsiy nomidagi o’zbek-xitoy instituti

naying1564@mail.ru

O‘TKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” ASARI TARJIMASIDA MILLIY KOLORITNI IFODALASH USULLARI

Xalikova Mokhigul Khalimdjonovna

Student of Double Degree Master’s Program “Travel Management And Tourism Guidance”
Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature & Ankara Haci Bayram Veli University

TOURISM AND EDUCATION: INTERACTION AND DEVELOPMENT PROSPECTS (VIDEO)

TOURISM AND EDUCATION: INTERACTION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Xodjaqulova Nargiza Xosiyatqulovna

Madaniyatlararo muloqot va turizm kafedrasi katta o’qituvchisi,
A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti
nargizakhojakulova@yandex.com

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARINI TAHLILI(VIDEO)

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARINI TAHLILI(TAQDIMOT)

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARINI TAHLILI(MAQOLA)

Zabikhulla Saipov

PhD in PolSci Docent, Intercultural Communication and Tourism Chair
Alisher Navo’i Tashkent State University of the Uzbek Language and Literature
zsaipov@navoiy-uni.uz

A NEW MECCA MINOR? ON POLITICO-LEGAL ASPECTS OF PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN (VIDEO)

A NEW MECCA MINOR? ON POLITICO-LEGAL ASPECTS OF PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN

Zarifov Akramjon Sherbobo o‘g‘li

O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish fakulteti 2-kurs talabasi,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti
zarifovakramjon@gmail.com

TA’LIMIY KORPUSNING TILNI LINGVISTIK MODELLASHTIRISHDAGI O‘RNI (VIDEO)

TA’LIMIY KORPUSNING TILNI LINGVISTIK MODELLASHTIRISHDAGI O‘RNI

Zaripboyeva Nafosat Maratovna

Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti 1-kurs talabasi,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti
nafosat.2502@mail.ru

ЯЗЫК МНОГОГРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ: ЕГО МЕСТО В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖА (VIDEO)

ЯЗЫК МНОГОГРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ: ЕГО МЕСТО В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖА