Тешабаева Д.

Тешабаева Д.

Тешабаева Д.

Ҳозирги вақтда коммуникация технологияларининг гуркираб ривожланиши натижасида амалга ошаётган медиамакон трансформацияси олим ва амалиётчиларнинг медиасоҳа ва оммавий коммуникацияларни, ахборот маконини замонавий маданият контекстида тадқиқ қилишга  ундайди. Мазкур мақолада медиадаматнинг дискурсив фаолияти, яъни  парадигмаси хусусида фикр юритилади.