Эргашева Гули Исмоил қизи

Эргашева Гули Исмоил қизи

Эргашева Гули Исмоил қизи

Амалий лингвистикада фанлараро аспектда тилга оид масалаларни кенг миқёсда тадқиқ этиб, уларнинг шахc ва жамият ҳаётидаги ўрнини белгилашга қаратилган фанларнинг ижтимоий потенциалини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда таржимани, хусусан автоматлаштирилган таржимани амалий тилшунослик объекти сифатида тадқиқ этилиши замонавий тилшуносликнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Зеро, профессионал таржимонларлар эҳтиёжини қондириш учун машина таржимасидан фойдаланиш анча қўл келиши табиий. Ушбу мақолада Америка амалий тилшунослик ассоциациясининг фаолияти, шунингдек машина таржимасининг қисқача тарихи, унинг лингвистик муаммолари ҳақида сўз бориб, контекстуал таржима дастурларини яратишнинг истиқболли йўналишлари белгиланган.