Ҳалимова С.

Ҳалимова С.

Ҳалимова С.

ХХ аср бошларида Туркистонда  чоризмнинг мустамлакачилик  сиёсати негизида маҳаллий халқларни ўзлигидан, тили, тарихи, маданий ва диний қадриятларидан жудо қилиш масаласи ётарди.Айниқса, она тилимизнинг мустабидлар томонидан камситилиши маҳаллий маърифатпарларимизни қатиқ изтиробга солган. Бу исёнларини жадидларимиз  миллий нашрларда чоп этилган қатор мақолаларида акс эттиришган.   Мазкур  мақолада    матбуот тилини  миллатнинг тили, умумдарсхонаси дея, чор мустабидлик зулми авж олган оғир дамларда  ҳам     ўзбек адабий  тилининг софлиги учун курашган илк миллий нашрлар хусусида фикр юритилади.