Abdiyeva Saida

Abdiyeva Saida

Abdiyeva Saida

Мақолада бугунги глобаллашув даврда АКТ терминларининг она тилимизга
ўзлашган ва таржима қилинмасдан тўғридан тўғри қабул килинаётган сўзлар
ҳақида фикрлар баён қилинган. Шунингдек бугунги кунда АКТ терминлари
маъносида қўлланувчи сўзларнинг бошқа маънолари ва уларнинг
этимологияси тўғрисида батафсил ёритилган.


AKT TERMINLARI INTERNATSIONAL LEKSIKA SIFATIDA(VIDEO)