Mavlonova Mavluda

Mavlonova Mavluda

Mavlonova Mavluda

Maqolada bugungi globallashuv davrda AKT terminlarining ona tilimizga
o’zlashgan va tarjima qilinmasdan to’g’ridan to’g’ri qabul kilinayotgan so’zlar
haqida fikrlar bayon qilingan. Shuningdek bugungi kunda AKT terminlari
ma’nosida qo’llanuvchi so’zlarning boshqa ma’nolari va ularning
etimologiyasi to’g’risida batafsil yoritilgan.


AKT TERMINLARI INTERNATSIONAL LEKSIKA SIFATIDA(VIDEO)